Hotelier’s Tech Toolkit webinář | MyStay

Hotelier’s Tech Toolkit webinář

MyStay editorial staff 3 minut čtení

Dne 24. listopadu 2021 MyStay uspořádalo bezplatný webinář s názvem Hotelier Tech Toolkit ve spolupráci s Asksuite, Bookassist, The Hotels Network a YieldPlanet, kde předmětem diskuze byly výhody používání integrovaných technologií v hotelnictví.

Zmínění partneři jsou inovativní společnosti v oblasti hotelových technologií, které jsou považovány za lídry ve svém oboru. 

Spojili jsme společně síly, abychom pomohli ubytovacím zařízením vrátit se zpět do plného provozu.

Každá společnost uvedla jejich produkt a prozradila tipy & triky, jak jejich technologie může pomoct v provozu ubytovacího zařízení.Pavlina Zychová, naše CEO v MyStay, diskusi začala s tím, že díky skvělé spolupráci těchto pěti společností se podařilo vytvořit a propagovat tento Hotelier’s Tech Toolkit, který pomáhá ubytovacím zařízením s přechodem na automatizaci. Pavlina představila tři hlavní témata: snížení přebytečných nákladů, zvýšení výnosů a nabídnutí personalizované guest experience.

Všichni řečníci se zaměřili na hosta ve fázi rezervace a pobytu a vysvětlili, jak by tyto dvě fáze měly být propojeny, aby byl zážitek hostů komplexní a jednoduchý.

Po zhlédnutí webináře by hoteliéři měli být schopni implementovat doporučené kroky ke zvýšení přímých rezervací, diverzifikovat podnikání, optimalizovat ceny, měřit správně výkon, proaktivně přistupovat k potenciálním zákazníkům, zajistit zdraví,bezpečnost všech a nakonec zjednodušit a automatizovat provozní procesy v ubytování. 

Níže jsou důležité poznatky od každé společnosti:

Asksuite (přednášela Lina Gorga) – Zefektivňuje komunikaci a zvyšuje automatizaci.

Bookassist (přednášel Mario Clemente) – Zrychluje mobilní zkušenost hosta.

MyStay (přednášela Marianna Víghová) – Proaktivně promuje bezkontaktnost.

The Hotels Network (přednášela Rita Amaral) – Proměňuje uživatele v rezervace, což zlepšuje personalizovanou zkušenost hosta.

YieldPlanet (přednášela Soraia Letra) – Podporuje diverzifikaci a flexibilitu tradičního obchodního modelu.

K závěru, hoteliéři by se měli zaměřit na získávání co největšího počtu přímých rezervací, na měření úspěchu prostřednictvím mediálních platforem, na diverzifikaci podnikání za účelem optimalizace distribuce, na optimalizaci cen, na analýzu benchmarkingu, na péči o budoucí zákazníky, na nabídku bezkontaktního řešení a automatizaci procesů.

Všechny zastoupené společnosti v rámci webináře jsou akreditované podniky. Spolupráce na tom, aby se svět cestování vrátil zpět do správných kolejí, je hlavní prioritou a MyStay bylo poctěno uspořádat tak otevřenou konverzaci o tom, kam by se ubytovací zařízení měla dále ubírat.

Chtěli jste se zúčastnit ale nestihli jste to? Nevadí, udělali jsme pro vás nahrávku:

MyStay